3 oppdrett i 2017

Svein Lund: Arts kar. Yngel kom svømmende med foreldrene.
Black_Flys: Legger egg over javamose og ferskvannstang
Henrik L: Overtok 5 halvvoksne søsken som ble til et par+.
I et selskapsakvarium med ikke for mye fisker, halvert vegetasjon og ganske bra med hjemmeplasser på bunnen gikk lekingen igang. 5 unger vokser opp med svært ulik størrelse.