2 oppdrett i 2018

MagnusTT: Fanger opp yngel og forer opp i små bokser
Black_Flys: Legger egg i javamosen og små dukker opp.
Hopper ut av akvariet om du ikke har dekkokk eller glass