2 oppdrett i 2006

Betta Splendens: Hadde mange fisker og mange huler. Plutselig ser jeg masse ancistrusyngel over alt. Nå har dem vokst kjempemasse.
Ole Johnny Tveito: fikk et par.. så lenge de hadde et sted å yngle så yngla de uansett forhold og andre fisk som skulle befinne seg i karet