3 oppdrett i 2010

gull: ikke gjort noe mer en bytte vann og renset pumpa siden sist.
Torb: Avlstrio
Ph 6.2 , Gh 4 , Kh 1 and temp 26degC
Rampoline: En stor gruppe kj.modne fisker og mange huler.