2 oppdrett i 2011

Rampoline: Se tidligere
Rita A: Paret lekte i en 160l. Temperatur 26 grader, ph 6,0. Yngel fóret opp på ulike malletabeletter i foreldrekaret.