4 oppdrett i 2014

Veronica Lillevik: Artskar, fem kull på fem mnd. Noen vokste opp i artskaret, andre ble hatt i eget ynglekar. Vannbytter og godt med fôr hver dag en periode før første egglegging. 28 grader, ph 6,8. Ikke en fantastisk far, flere ble klekt i yngleboks.
Marita Ekdahl: Paret mitt går i en 105-liter med mye buskas, røtter og et par huler. Innimellom finner de det for godt å legge noen egg. Ikke vanskelig i det hele tatt, går av seg selv :)
Tintin69: Fikk denne gruppen fra Danmark, men tk sin tid før de gikk i lek. Når de først lekte og jeg studerte eggene forsvant de ganske fort. Jeg lot dem så være i fred og en e m,åned etter kunne jeg se yngel svømme rundt. Utrolig flotte yngel med markante hvit stripe på finnene. Vokser relativt fort
Rita A: Gruppe med to voksne hanner, tre hunner og noen ungfisk i en 160l. Temperatur 26 grader, ph 6,0, gh/kh ikke målbar på dråpetester. Egg tømt ut av hulen og klekket i breedingbox, yngel fóret opp i boksen til 8 ukers alder, deretter sluppet ut i foreldrekaret.