1 oppdrett i 2019

Steven Jansen: Endelig lek egg og yngel på en ung gruppe jeg har hatt fra de var små,3 cm.
Gruppa består av 3+4 tror jeg.