2 oppdrett i 2008

E-Dahl: fisken spiser yngelen sin, så man bør enten ha godt beplantet karr eller føde kasse til hunnene
Dag L Fjeldstad: Har ei gruppe med 1 hann og 3 hunner. For å få noe yngel må hunnene fanges ut