7 oppdrett i 2011

Lars Jamne: Går av seg selv i eget artskar på 25l.
24 grader og ph7.
Fôres med artemia og finknust flakfôr.
Roy Fredrik Pedersen: To hanner og to hunner ble satt i en 49 liter. Det dukker jevnlig opp yngel. Temperaturen ligger på cirka 27 grader.
Joanna & Pål: Vannverdier: 6,5 pH. Temperatur: 25 grader, Gh: 2-3.

En gjeng på 10 stykk voksne dvergtannkarper bestående av både hunner og hanner leker jevnlig i en 54-liter med Corydoras. Karet er godt beplantet og har mange gjemmeplasser for de små. Foreldrene ser ikke ut til å bry seg om de småtassene så de får gå sammen. Mater med blant annet med knust flakfòr og nyklekket artemia.
aGal: Gå av seg selv så si.
110 liter, startet med 10-15 fisk fra min 54 liter, litt bedre vannverdier og vips så ble det 25-30++
pH: ca 7-7,5

Noe tett topp beplantning og noe nedover, et par større steiner og BTN moduler. Noe vissen javamose på bunnen.
Ørjan: Yngelen vokser opp sammen med foreldrene. Fôrer med avskallet artemia, microorm, mygglarver og flak.
Christian E: 2 hanner og 2 hunner i en 27 liter. Masse javamose og pistia. Forer mye med nyklekket artemia. PH 7 GH 12 - 25 grader. Dukker stadig opp nye yngel
mosse-fisken: DE GJØR D SELV :)