5 oppdrett i 2009

Bettina: Har en gruppe med hunner og hanner, dette går helt av seg selv
Terjetee: Gjort det viktigste;
-Riktig kjønn(en hann og en hunn - minst
-Tilsatt vann
-Nok mat
-Litt planter
Yngve72: Selskapsakvarium, hardt vann, pH over 7, tett vegetasjon.
Kyllingen: Kjøpt gruppe på 1,5 som har gått i selskapskar sammen med andre levendefødere. Ynglet av seg selv uten noe spesielt forarbeid.
Temp 24, Ph 7,5 Gh 10, Kh 6
Tom Fjeld: hadde de 85l med godt me planter