1 oppdrett i 2011

Roy Fredrik Pedersen: 10 Voksne går i en 135 liter, innredet med masse planter. Yngel dukker stadig vekk opp. Yngelen vokser opp sammen med foreldrene.