1 oppdrett i 2012

Roy Fredrik Pedersen: En liten gruppe går i en 165 liter. De yngler med jevne mellomrom. Yngelen kan være litt vanskelig og fôre opp, men noen vokser opp.