3 oppdrett i 2013

akvafreak: Har et par gående i en 28 liter.
Hunnen har sluppet 7 yngel.....
Benny R-J: Artsakvarie med mye planter, tror yngelen trenger en del flyteplanter, da det først dukket opp yngel etter at jeg puttet oppi flere flyteplanter
Viggo Gausvik: ordner det selv