1 oppdrett i 2018

Truls O. Bjørhei: Latskap. Tett beplantet 120-liter med en gruppe. De ble flere