2 oppdrett i 2019

LightDan: Hållt dem i kar med passande vannverdier.
Truls O. Bjørhei: Bare å ha nok planter, det. ;)