3 oppdrett i 2011

Jan Gundersen: ordner seg selv
KAH: Klarte det selv
Lars Jamne: Eget artskar på 30l, ph 7, temp 26. Både voksne og små fôres hovedsaklig med nyklekket artemia og grindalsorm.