2 oppdrett i 2009

Ørjan: Gruppeavl. Fiskene går sammen med en gruppe Phallichthys tico i et akvarium på ca 60 liter.
Dag L Fjeldstad: Har disse i en 20L