5 oppdrett i 2015

Lloyd Andre Omdal: 27 grader yngler som andre levendefødere
Lars Jamne: Går av seg selv i artskar med reker, nøytral pH og romtemperatur. Formerer seg sakte men sikkert.
Benny R-J: Artskar, med en del planter
wollf: 30 liter artskarr med mose
Truls Warhuus: 25-26 grader og pH på 7 så er det liv i karret har godt med flyteplanter så yngelen har et trygt sted å gjemme seg