2 oppdrett i 2016

Trond V: Formerer seg av seg selv. Har mye gjemmesteder, og foreldrene ser ikke ut til å røre yngelen.
akvafreak: Som levendefødende.