3 oppdrett i 2006

Eika: det klarte de helt av seg selv
Johansen: Fiskene ordnet det meste selv.
Ronny Andersen: Dette ordner de selv i artskar.