2 oppdrett i 2015

Pål sine fisker: 70 liters kar, godt beplantet. pH 6,8, GH og KH 1. Forer med levende, frossent og tørrfor variert. Temp 24 grader.
Lloyd Andre Omdal: Han og hun. =yngel