5 oppdrett i 2006

g freeman: Jeg er ikke sikker på om dette er korekt molly type men jeg prøver denne, den er kjøpt som balongmolly. Fremgangsmåte er som følger: Kjøpte fisk, fora og uka etter begynte det å komme småfisk. Det eneste man trenger for at noen skal leve opp er skjulesteder slik at ikke alle blir spist opp.
E-Dahl: trenger god vannkvalitet, salt og hardt vann for at yngelen skal vokse seg store. en hunn slapp 164 yngel i ett kull!
tevjen: Disse går i selskapsakvariet mitt, ikke prøvd spesielt på disse. Men har nå satt disse samme med Black Molly, skal se om disse krysser og hvordan vil dem da se ut tro?
Cogni: Går av segselv
Per Morten Jenssen: Gikk bra uten min hjelp av noe slag, satte hunnen i fødekar rett før det så ut til å gå galt med buken hennes. Og dagen derpå var det kommet 47 nye individ til verden.