3 oppdrett i 2010

Marto: Det gikk nok av seg selv...
Frode R.: Har noen gående i ett kar. ser med jevne mellomrom yngel i karet, og som har vokst opp.
bichir: som alle andre levendefødende