3 oppdrett i 2009

Dag L Fjeldstad: Stor gruppe som går i en 150L med mye planter
Bettina: Har en gruppe på 5-6 individer som har ordnet dette med formering helt på egen hånd...hihi.
Ynglen vokser relativt fort.
Terjetee: Gikk av selv. 144 liter med hardt vann og god sirkulasjon.