7 oppdrett i 2013

Marius Johansen: Går i artskar
Ole Paulsen: levendeføder. enkel og avler av seg selv
Linda W: Ordner de helt selv.
Tintin69: En gruppe på fem stykk satt i eget kar, kom yngel 2 dager etter 6 yngel har vokst fort
Lars Jamne: Tåler det meste, leker konstant
Benny R-J: Dette greier de selv
Arnt Marius Myhre: går av seg selv