5 oppdrett i 2009

Jørn Jetmundsen: Jeg brukte ikke lang tid på og få opptrett på kanonporttannkarpene mine.
Jeg kjøpte 3 hanner og 2 hunner.
De har fått ca 25 yngler på 2-3 måneder.
Jeg fikk yngler på de dagen etter at jeg hadde kjøpt dem.
Anen: En flott levendeføder som fikser brasende selv.
Ørjan: Fiskene går i akvarier på 85 og 180 liter sammen med andre fisker. Noe yngel vokser opp blandt de voksne.
Dag L Fjeldstad: Gruppe gående i et akvarie med mye javamose
turnips: Hunnene ynglet stadig vekk, små kull, men ganske ofte. Spiste ikke egen yngel, som raskt vokste seg stor når den ble foret med microorm.