1 oppdrett i 2010

Rune Birkeland: Drettet i 80 liter. ph ca 7 temp 24 C