46 oppdrett i 2009

Christian80: 64liter med cory-yngel, javamose, sverdplante og hornblad
wiikready: går av seg selv
Henrik Svendsen: i dag er 4 sverddragere/xiphophorus hellerii 8 uker gamle.
(selvoppdrettet)
Einar: Går av seg selv
Tom Anders: Dukker stadig frem nye yngel.
eget artskar, godt beplantet og mye sjulesteder.
Untitled: klarer det helt fint selv uten noe som helst problem...
Paradiz: Har flera färger ger stora fina kullar,bra storlek på ungarna.
Hegga: Går i et kar med masse planter som gir ly for yngelet. Disse er like lette som Platy og Guppy og få yngel på.
joakim reinertsen: det gikk av seg selv.
Gro: 10 yngel ble født i et fødebur. Yngelen ble tatt over i eget ynglekar hvor de går enda.
Mathias Kippenbroeck: To hunner og en hanne som fortsatt gåri en 200 liter innredet med røtter, grus, og planter. Ph 6,7 KH 4 GH 8 Temp 22-24

Denne gangen gikk fødsel og paring enkelt og de ordnet alt selv. Nå får jeg nye småtasser med bgjevne mellomrom, både grønne og flerfarga sverddragere! :)
Tor Erik Lindøe: En grupper som går sammen i en 160l, yngler fritt, de sterkeste overlever.
frosken: Levendefødende
Kristian Hansæl: Bare passer på å få de i ynglekaret rett før di føder. Resten går av seg selv
gjedde kongen: gikk av seg selv
gull: samme som molly,
Jostein Sæbø: Sverddrager Sunset. Har dem i et 128 liter akvarie som er godt beplantet. Resten går av seg selv.
Josti: Grønn naturform.
Lar hunnene slippe unger i en fødekasse.
Jonas B: Får noen f¨å yngel med jevne melomrom
aGal: Gjør det av seg selv i 110 liter :)
De spiser de fleste ungene, men klarer da fange 1-4 fra hvert kull som regel.
guppyoppdretter: Lar de gå normalt i et akvarium
Lillemeg26: Hun og han i 240 liters kar med andre fisk. Og da blir det yngel.. ;)
Hanne G: Lot mor få gjemme seg godt.
Martin Andrè Radich: Dette går fint av seg selv.
Tomman: Går i et 120-liters kar. Stadig nye yngler dukker opp. Masse flyteplanter og javamose som de kan gjemme seg i gjør overlevelsesprosenten høy
gurimalle: Laget steinrøyser i karet som yngelen kunne gjemme seg i med dekorstein, i tillegg til planter.

Etter et par-tre dager flyttet jeg yngelen over i et innkjørt yngelkar med grus, rot og planter.

Foret tre ganger om dagen ca. Morgen og kveld med Tetra Baby og på ettermiddagen med Tetra Brime Shrimp.

Etter tre-fire uker flyttet jeg dem tilbake til hovedkaret. En ble flyttet tidligere, fordi den begynte å nappe finner. Mistet en yngel pga det.

Fire har overlevd fra kull en og er nå ni uker. Tre har overlevd fra kull to. Og hun er mest sannsynlig i ferd med å få de siste fra denne befruktningen ganske snart.
Titti: Her et 170 liters kar hvor det går bare 9 sverdrager og 5 pekoltia 015. Dette gikk helt av seg selv. Plutselig var de bare der!!!
TK: Foreldrene går i samme kar som ynglene. pH7.5 GH11.
argusen: Lar ikke hunn og hann gå sammen annet enn planlagt paring. Bytter hunnene og hannene vekselvis etter 2-3 ynglinger for å unngå innavl. Har en liten pumpe stående i hovedakvariet konstant. Den flytter eg over til ynglekaret sammen med vann fra hovedkaret slik at ikke overgangen blir fot brå fot fiskene.Ca 7-10 dager før forventet yngling setter eg hunnene sammen i egne ynglekar med ynglebokser,slik at yngelen detter ned i ynglekaret.
mioo76: Som hos guppy
AnneC: Fiskene går i en 63 liter. Stort sett "grønne" sverddragere. Har ikke problemer med stadig å finne yngel i karet, og ingen blir spist.
Stig Førde: Gjore ikke noe spesiellt.
Eldar.M.R: kjøpte 2 nye hoer som begge var høygravide.

etter 5 dager i akvariumet fødte den ene, men fikk ikke reddet ynglene.

den sverddrageren nummer. 2 så jeg at ynglene var på vei ut og flyttet hun med engang oppi yngleboksen. morgenen etter lå det mange døde yngel, men også noen overlevende. 6-7 sykker har klart seg hittil.


Samme ph og temratur som hos guppy og platyene mine.
Kjetil Hansen: Skjer av seg selv. Tok ut noen få yngel og lot de vokse opp i et yngelakvarium.
StineMari: Har 5 sverddragere i en 530 liter. Har flyttet "sprekkferdige" hunner over i et mindre kar med maller og ventet til det dukket opp småttinger. Flyttet hunnen tilbake og foret opp yngel i eget yngelkar på 54 liter.
E.B.: En liten stim i et godt beplantet akvarie. Takket være tykk javamose og mange gjemmesteder greide to stk å leve opp tross en stor, sulten scalare.
Siggi: Detta ordnet dem selv i ett selskapskarr men tok ut huene og satte dem i en 128 liter som dem slapp yngelen i.. Dem har ikke spist sin egen yngel her i allefall mange sier dem gjør det. Hadde 3 gravide huer i samme karr å MANGE yngel har i allefall klart seg fint.
André Erlandsson: Går av sig själv.
mariemos: gikk av seg selv.Det ble bare 1 som vokste opp
Christer & Turid: En av våre første fisker i akvariet. Disse har ynglet mye i 2009. De første er voksne nå. På det meste har ca 15 - 20 overlevd pr kull.
KAH: Gjorde det selv
LeneH: En stor og flott hann+3 damer.
Joanna & Pål: Hadde en gruppe med både hunner og hanner som gikk i ett selskapskar. Like enkle å få oppdrett på som guppy. Fant yngler i filteret som ble flyttet over i ett eget kar.
Per Sigve Larsen: dei kom bare heilt av seg sjølv i eit selskapsakvarie
akvafreak: Som de fleste levendefødende.
Olejan: Gikk i selskapskar