6 oppdrett i 2005

tertit: Det var kun 1 som overlevde de første ukene da de andre fiskene i karet koste seg med de nyfødte.
Laffzi: Hadde en fin samling platyer. Fødet i fødekasse.
akvafreak: En levendefødende fiskeart :P
Jeg hadde 2 hanner og 5 huer gående i en 54 liter. Ett nytt kull kom til ca. hver 4 uke :P
Professor Holm: yngelen kom da vi flytta dem opp i 15L!
vannkvaliteter vanlig:-)
Hausth: Slikt som går av seg selv..
Maren B. Bjørnsen: En levendefødende fiskeart :P
Jeg hadde 2 hanner og 5 huer gående i en 54 liter. Ett nytt kull kom til ca. hver 4 uke :P