3 oppdrett i 2019

Kjell Tellefsen: Går av seg selv i tett beplantet akvarium
Truls O. Bjørhei: Masse planter i selskapskarr
Eivind Baardseth: Har en gruppe gående i en 250 liter sammen med guppy. Deler av akvariet er tett beplantet.
Resten gjør seg selv.