3 oppdrett i 2008

FKH: Dette order dei selv:) PH 6.5 planter og mose for yngel til å gjemme seg i.
Dag L Fjeldstad: Holder en gruppe i en 63L
Børge: slipper yngel i foreldrekaret