3 oppdrett i 2009

Dag L Fjeldstad: 63L med store sverdplanter
Thinkerion: Som enver annen levendeføder
Aquarizt: En av hvert kjønn og bra med flyteplanter BANG!