6 oppdrett i 2007

mej: Det skjedde helt av seg selv.
MagnusTT: Har disse i eget artskar. de yngler derfor jevnlig!
Høyer'n: Lever i godt beplantet kar. Resten klarte de selv
Hegga: Platy Variatus formerer seg like lett som de andre Platy variantene, jeg har et avlspar som går alene i en 60 ltr tett beplantet slik at yngelet har godt med gjemmeplasser.
Taina: Dette går av seg selv. Av og til tar jeg hunnen ut, og lar ho føde i et anna kar. Slik at minst mulig yngel blir spist.
Nat: Går av seg selv