2 oppdrett i 2016

MagnusTT: Går av seg selv i artskar, yngel vokser opp med foreldrene.
akvafreak: Som levendefødende.