1 oppdrett i 2019

Eivind Baardseth: Har en gruppe gående i en 100 liter sammen med guppy. Deler av akvariet er tett beplantet.
Resten gjør seg selv.