1 oppdrett i 2012

Blaff: Lekte i hule. Tømte yngelen over i eit reke/snegle akvarie. Nokre få greidde seg.