3 oppdrett i 2006

E-Dahl: samme framgangsmåte som for gurami. hannen er argesiv mot hunnen etter endt lek så hun må fjernes fra lekskarret.
ariel: Kjøpte yngel på en auksjon i Haugaland Akvarieklubb. Kom hjem og hadde disse i 375 literen. De vokste opp og det viste seg at det var 3 hanner og en hun. Etter en tid gegynte den ene hannen og bygge skumrede, og ikke lenge etter var det egg, og så kom yngelet. ble flyttet over i et lit yngelakvarie. Ca. 25 som overlevde.
Tom Fjeld: hadde de i 200l, når de begynte å leke ble 2 flyttet til 63 l hvor de byggde skumreir