3 oppdrett i 2007

Helge Waldeland: Mye javamose - klarer resten selv
Kjetil Gudmestad: De går i en 96l med en mangroverot og bunnen dekket med javamose.Resten klarer de selv:)
Ingunn Johnsen: 2 hoer og ein hann i tett beplanta 20 liter. Lot egg og yngel bli i oppdrettsakvariet. Det meste blei spist men 4-5 yngel har overlevd saman med foreldra.