1 oppdrett i 2010

Jørn Henning Flåten: legger det meste av egg i mose, kaldt vanns bytte.