2 oppdrett i 2014

Lars Jamne: som tidligere…
Jan Gundersen: ordner seg selv