1 oppdrett i 2012

Lisa-S: Sanket egg og klekket i breeding box. Fôret opp yngel på levende artemia.