2 oppdrett i 2008

Helge Waldeland: 43l lekstank
Gry: Som de andre artene. Lekte etter oppforing med proteinrikt fòr og to gode vannbytter.