3 oppdrett i 2009

SolVard: Går i cory kar med masse mose, de får lov å klare alt selv. Normalt klekker jeg egg selv og får flere avkom, men ikke for C. melini.
Helge Waldeland: 43 liter artskar
Sølvi Gullaksen: Eget kar på 30 liter