1 oppdrett i 2012

Sølvi Gullaksen: Voksne fisker i eget kar ,fikk få men ofte egg,endel yngel vokste opp med de voksne.