2 oppdrett i 2014

Sølvi Gullaksen: Egg klekket og yngel foret opp i breedinboks i noen uker før de kom tilbake i foreldrekaret.
Anders K: Hadde to individer igjen av en opprinnelig gruppe på 5. Jeg trodde det var to hanner, helt til det dukket opp en liten tass som vokste opp sammen med de voksne :)