4 oppdrett i 2006

Daffke: Gruppe på 6 fisk, 4 hunner og 2 hanner i 30liter. Konstant temp på 22-23 grader. Fòrer med Tetra Discus.
Egg klekket i bolle med luftesten.
Eika: ett kald vannskifte etterfulgt av masse røde mygglarver
Børge: god foring i en 45 liter. Etter ett kaldt vannbytte var det egg på rutene. Fjernet da foreldrene og yngelen vokste opp.
Ørjan: Etter kaldt vannbytte legges egg på glassrutene, og disse tar jeg ut og legger i en isboks. Etter klekking fôrer jeg med microorm de første dagene, og går så mer og mer over på avskallet artemia. Enkelte yngel vokser også opp sammen med foreldrefiskene.