2 oppdrett i 2014

Mathias fjeldstad: Oppdrett i 110 liter.
Carola Ukkelberg: 6 individer som legger egg, de andre 6 er litt ung enda. Spiser egg så må sitte å plukke etterhvert de legger egg. Legger som regel på glasset. Legger 1-8 egg pr. omgang.