3 oppdrett i 2013

Henerik: Gikk i 128liter kar med mye sirkulasjon og røde mygglarver. Brukte ikke kaldtvannsbytte for å trigge til lek.
Janne: Går av seg selv i en 60 liter.
Tintin69: Yngler og yngler gruppen på 6 stk som ankom i Mars er nå 60-70 stk.. Samler ikke egg