1 oppdrett i 2017

Riddarjento: Kaldtvannsbytte,røde mygglarver og økt sirkulasjon.Foret opp yngel med nyklekket artemia.