23 oppdrett i 2011

Rampoline: Se tidligere beskrivelse.
Johnny Helgesen: Plukket egg som ble overført til 50 l kar med biltemasand. Går i system på ca 700l inklusiv sump. Automatisk vannbytte 100 l pr døgn. Bruker catappablader i systemet. PH ca 6, GH 0, KH 0, konduktivitet ca 60-70 mikrosiemens.
Anita: Dukket opp noen små i samme kar som foreldrene. pH=6 og GH= 3
Jan Gundersen: etter kaldtvannsbytter
arne.a: Gruppe på 5 går i en 250l leker jevnligt.
milo: Kar 1 : Fin sand, kraftig sirkulasjon, kaldvannsbytter, mye mat

Kar 2 : Fin sand, kaldtvannsbytter
Rolf S: leksgruppe
Janne: Legger egg jevnlig i en 250-liter. Egg blir plukket ut og klekt i boks.
Trond Christiansen: Gruppe på sju voksne fisk gikk i eget arts kar på 160 liter.
Hyppige vannskift og catappablader så gikk det av seg selv, tok de voksne ut av karet når det var masse egg på ruta.

Ca 20 yngel som vokste opp totalt.
Per Arne Øvrum: amazonas akvarie på 325l, plukker egg når jeg ser de og før de opp i en hang on boks frem til de er 14 dager gamle (etter klekking) og putter de derifra oppi en 54l.

Dårlig overlevelses prosent.. 1-2 av 20 overlever :)
Jon Larsen: Gruppe på 20 stk. i selskapskarr legger egg nesten daglig
Marita Ekdahl: Brukte catappa-blader som sørget for ph 6,5 og fôret godt med mygglarver, tubifex og frossen artemia.
Bjørn Erik Pedersen: Går av seg selv i artskar.
Trym81: 54L med en liten gruppe sterbai, temp ca 26-27 og ph nærmere 6-6.5 sterk strøm i karret.
Tore Lars Risanger: Vannbytte med kaldt vann.
Alexander G: Artskar, leker en sjelden gang
William C: I en 120l. Går sammen med l-201. Bytter vann 3 ganger i uka
Hektapåfisk: Hadde en leksgruppe på 20 stk i en 160L,tok ett kaldtvannsbytte og de la mange hundre egg i løpet av ett døgn,men eggene mugnet fort.Da jeg tømte karet var det 12 yngel som svømte på bunnen.3 overlevde og svømmer nå rundt i ett plantekar.De er ca.2cm..
Blippblopp: Leksgruppe i eget kar.
Tok ut egg og la de i "fødenett" i samme kar som eggene ble lagt.
Foret med avskallet artemiaegg.
Helge: 540 liter med planter og gjemmesteder. Jeg gjør ingenting her.
Sølvi Gullaksen: Tok 5 stk. i eget kar,etter et par dager la de egg. Tok eggene over i eget oppdrettskar og ga de nyklekket artemia etter et par dager.
Nissanmann: Har en lekgruppe. Gir de godt med foring og kaldtvannsbytte
Espen André Andersen: Tok ut egg i 3ltr plastboks med luftpumpe.
Yngel tilbake i kar ca 2 uker etter klekking.
4 stk er nå over 6 mndr